زندگینامه شهید علی اصغر سویزی

 نام پدر: فتح الله/ تاریخ تولد:  1352/محل تولد:شهرستان داورزن/ روستا: سویز/عضویت: بسیج/تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۱۱/۱۵ : محل شهادت:اروندرود/نام عملیات: والفجر ۸//تحصیلات:دوم راهنمایی/عضویت  :

بیشتر بخوانید