زندگینامه شهید جمشید صدخروی

نام پدر: عباسعلی/تاریخ تولد۱۳۴۸ /محل تولد:شهرستان داورزن روستای صدخرو/تاریخ شهادت: ۲۴/۴/۱۳۶۶ /محل شهادت:جزیره مجنون/ نام عملیات: تک دشمن/         پدر و مادر

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید مهدی سویزی

نام پدر:محمد(کارمند بازنشسته استانداری /( تاریخ تولد /۱۳۴۶  : محل تولد: شهرستان داورزن/ روستای سویز/ عضویت:بسیج دانش آموزی/ تاریخ شهادت۲۲/۷/۱۳۶۱ /محل

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید علی اصغر سویزی

 نام پدر: فتح الله/ تاریخ تولد:  1352/محل تولد:شهرستان داورزن/ روستا: سویز/عضویت: بسیج/تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۱۱/۱۵ : محل شهادت:اروندرود/نام عملیات: والفجر ۸//تحصیلات:دوم راهنمایی/عضویت  :

بیشتر بخوانید

لاله‌های دیار داورزن

نام کتاب: ………………….. لاله های دیار داورزن تحقیق و تدوین: ……………….. غلامرضا ذاکری بازنویسی :………………غلامرضا هنرور ترشیزی ویرایش فنی و

بیشتر بخوانید