زندگینامه شهید علیرضا داورزنی

 نام پدر: میراشرف (احمد) / تاریخ تولد/ ۱۳۴۶  :محل تولد: شهرستان داورزن/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۴/۱۲محل شهادت:مهران/نام عملیات: کربلای۱  /تحصیلات:سوم متوسطه/عضویت: بسیج  دانش

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید سید حسن حسینی

پدر: سید میرزا احمد/تاریخ تولد/ ۱۳۵۱  :محل تولد:شهرستان داورزن روستای مزینان/تاریخ شهادت:۲۱/۱۱/۱۳۶۴/محل شهادت:اروندرود/ نام عملیات: والفجر۸  /عضویت:دانش آموز بسیجی                                     خانواده میرزا

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید اکبر چشمی

پدر: عبدالعلاء/ تاریخ تولد:  1347   /محل تولد: شهرستان داورزن روستای چشام /تاریخ شهادت: ۲۸/۷/۱۳۶۳ /محل شهادت: میمک / نام عملیات: میمک/عضویت:

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید عباس جوانشیر بهمن آبادی

نام پدر:مراد / تاریخ تولد/ ۱۳۴۳:محل تولد: تهران /روستای مادری: بهمن آباد از توابع شهرستان داورزن /عضویت:بسیج دانش آموزی /تاریخ

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید ابراهیم جلیلی حق‌پرست

نام پدر: رضا/ تاریخ تولد:  1342/محل تولد: شهرستان مشهد/روستای پدری:صدخرو/عضویت:بسیج دانش آموزی/ تاریخ شهادت/ ۱۳۶۰ : محل شهادت:تنگه چزابه/ نام

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید علیرضا پسندیده

نام پدر:محمدابراهیم / تاریخ تولد۱۳۴۸ : / محل تولد: شهرستان داورزن، روستای ساروق/ عضویت:بسیج/ تاریخ شهادت:۱/۵/۱۳۶۶ /محل شهادت:جزیره مجنون /مدفن:

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید موسی الرضا تاج فرد

نام پدر: علی اکبر/تاریخ تولد: ۱۳۴۶ /محل تولد:شهرستان داورزن روستای مزینان/تاریخ شهادت: ۲۲/۱۱/۱۳۶۴ /محل شهادت:اروندرود/نام عملیات:والفجر۸ /تحصیلات:دوم دبیرستان/ شغل: دانش

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید وحید رضا تاج‌پور

نام پدر: اصغر/ تاریخ تولد ۱۳۴۸ :  /محل تولد: تهران/ روستای پدری: صدخرو/ تاریخ شهادت/ ۱۳۶۷ : محل شهادت: اسلام آباد  /

بیشتر بخوانید

زندگینامه: شهید مجتبی بهمن آبادی

نام پدر:علی اصغر(صنایع دفاع) / تاریخ تولد  ۱۳۴۸ :  /محل تولد:تهران /روستای پدری:بهمن آباد از توابع شهرستان داورزن / عضویت:بسیج/

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید رمضانعلی بهمن آبادی

نام پدر:اصغر(میوه فروش) /تاریخ تولد:   ۱۳۴۷/محل تولد:تهران/ روستای پدری:بهمن آباد از توابع شهرستان داورزن / عضویت:بسیج دانش آموزی /تاریخ شهادت۸/۱۱/۱۳۶۵

بیشتر بخوانید