زندگینامه شهید علی اصغر باشتنی

نام پدر:رجبعلی/ تاریخ تولد: ۱۳۴۷/محل تولد: شهرستان داورزن/روستا:باشتن/ عضویت:بسیج دانش آموزی/ تاریخ شهادت: /۱۳۶۵/۱۰/۳۰ محل شهادت: شلمچه/ نام عملیات:کربلای۵  /

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید اسماعیل باشتنی

نام پدر:غلامرضا/ تاریخ تولد: ۱۳۴۸ /محل تولد: شهرستان داورزن  روستای باشتن/ عضویت:بسیج دانش آموزی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۱۵:محل شهادت: جبهه جنوب/

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید سید بهنام افسرده

نام پدر:  سیدموسی/ تاریخ تولد: ۱۳۵۰  /محل تولد: شهرستان داورزن روستای مقیسه/ عضویت:بسیج دانش آموزی/ تاریخ شهادت: ۲۲/۶/۱۳۶۵ /محل شهادت:شلمچه

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید سعید اقدسی

نام پدر : محمد/ تاریخ تولد:   ۱۳۴۹/محل تولد: تهران/ روستای پدری: مزینان/عضویت:بسیج/ تاریخ شهادت:  ۷/۵/۱۳۶۵ / محل شهادت: فاو    /تحصیلات:دوم متوسطه/شغل:دانش

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید حسن افسر مقیسه

نام پدر: مرادعلی/ تاریخ تولد:  ۱۳۵۰/محل تولد: شهرستان داورزن روستای مقیسه /تاریخ شهادت: ۳۰/۷/۱۳۶۵ /محل شهادت: جزیره مجنون/  عضویت:بسیج دانش

بیشتر بخوانید

نمای شهر داورزن در شب

بیشتر بخوانید