زندگینامه شهید جمشید صدخروی

نام پدر: عباسعلی/تاریخ تولد۱۳۴۸ /محل تولد:شهرستان داورزن روستای صدخرو/تاریخ شهادت: ۲۴/۴/۱۳۶۶ /محل شهادت:جزیره مجنون/ نام عملیات: تک دشمن/         پدر و مادر

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید احمد سویزی

نام پدر:محمد(بازنشسته استانداری)/ تاریخ تولد۳۰/۶/۱۳۴۷  /محل تولد:تهران/ روستا: سویز از توابع شهرستان داورزن / عضویت:بسیج/ تاریخ شهادت۲۲/۱۰/۱۳۶۵ /محل شهادت  /تحصیلات:دیپلم /

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید مهدی سویزی

نام پدر:محمد(کارمند بازنشسته استانداری /( تاریخ تولد /۱۳۴۶  : محل تولد: شهرستان داورزن/ روستای سویز/ عضویت:بسیج دانش آموزی/ تاریخ شهادت۲۲/۷/۱۳۶۱ /محل

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید علی اصغر سویزی

 نام پدر: فتح الله/ تاریخ تولد:  1352/محل تولد:شهرستان داورزن/ روستا: سویز/عضویت: بسیج/تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۱۱/۱۵ : محل شهادت:اروندرود/نام عملیات: والفجر ۸//تحصیلات:دوم راهنمایی/عضویت  :

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید داوود سویزی

نام پدر: علی اکبر/ تاریخ تولد: ۱۳۴۸ / محل تولد:شهرستان داورزن روستای سویز /  تاریخ شهادت۲۲/۱۱/۱۳۶۴ /محل شهادت:اروندرود/نام عملیات: والفجر۸  /تحصیلات:سوم راهنمایی/عضویت: بسیج

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید حسن ریوندی

پدر: مختار/ تاریخ تولد:  ۱۳۴۵   /محل تولد:شهرستان داورزن روستای ریوند /تاریخ شهادت:  ۱۸/۱/۱۳۶۶ /محل شهادت: شلمچه/  نام عملیات: کربلای۸  /تحصیلات:سوم هنرستان/

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید مرادعلی رمضانی داورزن

پدر: علی اکبر/ تاریخ تولد:  ۱۳۴۵ /محل تولد:شهرستان داورزن/ تاریخ شهادت۱۲/۴/۱۳۶۵ /محل شهادت:قلاویزان مهران/ نام عملیات: کربلای یک/  تحصیلات: دیپلم انسانی/

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید عباسعلی داورزنی

نام پدر:محمدعلی / تاریخ تولد:  1/11/1343  /محل تولد: شهرستان داورزن/ عضویت:بسیج/  دانش آموزی /تاریخ شهادت:  13/5/1362/محل شهادت: مهران/ نام عملیات:والفجر۳  /تحصیلات:سوم

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید علی اکبر داورزنی

پدر: میرعلی/تاریخ تولد: ۱۳۵۰  /محل تولد:شهرستان داورزن/تاریخ شهادت:۳۰/۲/۱۳۶۵ /محل شهادت:حاج عمران ، عملیات پدافندی/تحصیلات:اول متوسطه/عضویت بسیج دانش آموزی                      دانش آموز

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید محمدرضا داورزنی

پدر:میراشرف)احمد( تاریخ تولد: ۱۳۴۳ /محل تولد:شهرستان داورزن/ تاریخ شهادت۲/۱۰/۱۳۶۵ /محل شهادت:شلمچه/ نام عملیات: کربلای۵  /تحصیلات:سوم متوسطه/شغل:دانش آموز بسیجی                                          شهید محمدرضا

بیشتر بخوانید