شب های شهاب باران کویر داورزن میزبان صدها گردشگر شد

شب های شهاب باران کویر داورزن میزبان صدها گردشگر شد بارش شهابی بر ساووشی یکی از معروفترین بارش های شهابی

بیشتر بخوانید

ظرفیت‌های گردشگری سبزوار و داورزن مورد غفلت واقع شده است

نماینده مردم سبزوار در مجلس: ظرفیت‌های گردشگری سبزوار و داورزن مورد غفلت واقع شده است نماینده مردم سبزوار در مجلس

بیشتر بخوانید

پایگاه کویرنوردی آموزش و پرورش داورزن میزبان دانشجویان کویرنورد شهرستان نیشابور

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان داورزن از حضور هیئت کویرنوردی شهرستان نیشابور در پایگاه

بیشتر بخوانید