مردم داورزن بالغ بر۵۰۰میلیون به موکب اربعین درکربلاکمک کردند

رئیس ستادبازسازی عتبات عالیات داورزن مردم بالغ بر ۵۰۰میلیون تومان به موکب اربعین در کربلا کمک کرده‌اند رئیس ستادبازسازی عتبات

بیشتر بخوانید