هشت درصد گوشت سفید خراسان رضوی در داورزن تولید می شود.

یک مسوول: ۴۰ درصد مرغداری های شهرستان داورزن بهینه سازی شدند  مدیر جهادکشاورزی داورزن گفت : حدود ۴۰ درصد از

بیشتر بخوانید

تعفن مجوزهای بی ضابطه حال روستای مهر را گرفته است

روستای مهر به عنوان یکی از روستاهای بزرگ بخش باشتین شهرستان داورزن در حاشیه محور بین المللی تهران – مشهد

بیشتر بخوانید