Tag: غلامرضا غفاری معاون وزارت علوم

معاون وزارت علوم:بازنگری در تاریخ معاصربدون شریعتی امکان پذیر نیست

معاون فرهنگی وزارت علوم و آموزش عالی گفت:دکتر شریعتی بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ معاصر است و بازنگری در تاریخ معاصربدون شریعتی امکان پذیر نیست.

به گزارش داورزن نیوز،غلامرضا غفاری عصر امروز در مراسم بزرگداشت دکتر علی شریعتی در داورزن اظهارداشت:شریعتی همواره جلوتر از زمان خویش است و آن چه امروز توسط نسل سوم و چهارم دانشگاه مطرح می شود،شریعتی در ۷دهه پیش درباره آن سخن گفته است.

وی افزود:علی شریعتی با ذهن خلاق و پربار خویش با نگاهی نو،دغدغه های جامعه را مقدم بر همه امور خود دانست و با مناسبات موجود در جامعه در عرصه های اجتماعی و فرهنگی کارجهادی انجام داد.

غفاری در ادامه گفت: از نظر جامعه شناسی،شریعتی درد و رنج مردم را از حیث معرفتی شناخت و ما را واداشت تا با تامل و تفکربه دنبال مسائلی برویم که هویت ما را بازآفرینی می کنند.

وی بیان کرد:شریعتی با وجود این که یک چهره دانشگاهی با تحصیلات عالی است اما خود را در این مجموعه محصور نساخت وبا حضور در عرصه های مذهبی و اجتماعی با آثار و سخنرانی های خود اثر قابل توجهی را در حوزه اجتماعی و فرهنگی ایران داشته است.

وی گفت:امروز نیز نسل جدید ما نیازمند آشنایی با اندیشه های شریعتی هستند و بستری نیز به وجود آید تا این اندیشه ها مورد نقد و بررسی قرار گیرند چرا که این نقد این اندیشه ها به غنای فرهنگی و اسلامی ما کمک می کند.

وی ادامه داد:برای نسل جدید ما مباحث هویتی مهم است و اندیشه های شریعتی و دیگر اندیشمندان دوره وی که نکات خود را بیان کرده اند می تواند بنیان معرفتی خوبی برای افکار و ذهن دانشجویان ما باشدو با واکاوی در این اندیشه ها و آثار به هویت گذشته و نسل جدید کمک کرده ایم.