برداشت خاکشیر در داورزن آغاز شد

رئیس جهاد کشاورزی داورزن از آغاز برداشت خاکشیر از مزارع شهرستان خبر داد حسین تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار

بیشتر بخوانید

بیش از ۲۵۰ تن خاکشیر در داورزن برداشت شد

داورزن نیوز:مدیر جهاد کشاورزی داورزن از برداشت بالغ بر ۲۵۰تن خاکشیر تمیز شده در سطح شهرستان داورزن خبر داد حسین

بیشتر بخوانید

برداشت خاکشیر از مزارع داورزن آغاز شد

برداشت خاکشیر از مزارع داورزن آغاز شد سرپرست اداره تولیدات گیاهی جهادکشاورزی داورزن از آغاز برداشت خاکشیر از مزارع شهرستان

بیشتر بخوانید