اجرای نیت میلیاردریالی واقفان در داورزن

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه داورزن، گفت: مجموع اجرای نیات واقفان در این شهرستان طی هشت ماه گذشته، ۱۷۹

بیشتر بخوانید

داورزن رتبه سوم در خراسان رضوی درحفظ قرآن کریم 

مشهد – ایرنا – مسوول اجرای طرح تربیت حافظان قرآن کریم اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت:

بیشتر بخوانید