شیوع بیماری انفلوانزای پرندگان،صنعت طیور کشور را تهدید می کند

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان داورزن اظهار داشت:خطر شیوع بیماری انفلوانزای فوق حاد طیور هم چنان صنعت طیور کشور را تهدید

بیشتر بخوانید