سومین جلسه شورای اداری شهرستان داورزن تشکیل شد

امام جمعه داورزن:مسئولان برای استقرار ادارات به کمک فرماندار بشتابند

حجت الاسلام محمود مداحی از مسئولان شهرستان سبزوار وداورزن خواست تا برای شهرستان تازه تاسیس داورزن گام های بیشتری بردارند تا میقات الرضای رضوی به عنوان ورودی وخروجی استان سمبل خاطره های خوب برای زائرین شود.

وی همچنین با تقدیر از همکاری برخی ادارات نیز از دیگر مسئولان شهرستان سبزوار خواست که هرچه سریع تر در استقرار ادارت با کمک فرمانداری داورزن اقدام لازم را نمایند.

ریاست دانشگاه علوم پزشکی وشبکه بهداشت ودرمان سبزوارنیز از افتتاح شبکه بهداشت ودرمان داورزن تا دهه فجر خبر داد

دکترمسلم با بیان اینکه  سلامت وامنیت دومقوله مهم از وظایف دولت است گفت:تلاش کرده ایم هرچه سریع تر استقرار شبکه در شهرستان داورزن صورت گیرد این در حالی است که داورزن با ۵ مرکز بهداشتی ودرمانی در دو منطقه فاقد پزشک است.

مسلم گفت:استفاده از کمک های نقدی یا ملکی خیرین در احداث درمانگاه واورژانش کمک شایانی در پیشرفت این منطقه خواهد بود.

ریاست دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به ساخت مراکز درمان بستر گفت:برای پروژه داورزن بودجه زیارت پیشنهاد شده است واز اعتبارات ماده ۱۱۰ برای کمک به اتمام پروژه استفاده خواهیم کرد.

فرماندار داورزن گ ساعات کاری مسئولان باید در اختیار مردم باشد و ساعات کاری ادارات از ۷:۱۵ الی ۱۴:۱۵ و کارمندان با توجه به نظام اداری باید در خدمت مراجعین ومردم باشند.

اسماعیل غفاری گفت:با توجه به نزدیک شدن فصل سرما ادارات ودستگاهها باید آمادگی کامل و در صرفه جویی توجه ویژه داشته باشند.

وی همچنین توصیه کرد مسئولیت پیگیر موافقت نامه ها وتخصیص وجذب اعتبارات باشند .

غفاری افزود: سعی شود خریدها کالای ایرانی و از خود شهرستان صورت گیرد.

وی در ادامه گفت: برای پروژه درمان بستر تا مبلغ ۳۰۰میلیون تومان از طریق ماده ۱۸۰ میتوان جذب نمود واین امر لازمه پیگیری شورا ومسئولان مربوطه است.

فرماندار داورزن همچنین بر حضور مسئولان در نماز جمعه تاکید کرد و از خیرین خواست برای بازسازی بارگاه جوادالائمه(ع) جهت تهیه خشت طلا کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد در جلسه شورای اداری باید روسای ادارات حضور داشته باشند

 وی ضمن تقدیر از حضور فعال برخی مسئولان در جلسات اداری شهرستان از کم لطفی برخی مسئولان نسبت به شهرستان تازه تاسیس داورزن انتقاد نمود.

افتتاح شبکه بهداشت ودرمان داورزن تا دهه فجر

ریاست دانشگاه علوم پزشکی وشبکه بهداشت ودرمان سبزوار درسومین جلسه شورای اداری شهرستان داورزن: شبکه بهداشت ودرمان داورزن تا دهه فجر افتتاح خواهد شد

دکترعلیرضا مسلم با بیان اینکه  سلامت وامنیت دومقوله مهم از وظایف دولت است گفت:حدود ۲۲۰ میلیارد ریال بدهی در حوزه سلامت ۲۵ مورد مربوط به دانشگاه است.

وی گفت:تلاش کرده ایم هرچه سریع تر استقرار شبکه در شهرستان داورزن صورت گیرد این در حالی است که داورزن با ۵ مرکز بهداشتی ودرمانی در دو منطقه فاقد پزشک است.

مسلم گفت:استفاده  کمک های نقدی یا ملکی خیرین در احداث درمانگاه واورژانس کمک شایانی در پیشرفت این منطقه خواهد بود.

ریاست دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به ساخت مراکز درمان بستر گفت:برای پروژه داورزن بودجه زیارت پیشنهاد شده است واز اعتبارات ماده ۱۱۰ برای کمک به اتمام پروژه استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین از پروژه درمان بستر و پایگاه امداد جاده ای داورزن دیدن کرد.

وقت اداری مسئولان متعلق به مردم است

فرماندار داورزن: وقت اداری مسئولان متعلق به مردم است

فرماندار داورزن درسومین جلسه شورای اداری شهرستان داورزن: ساعات کاری مسئولان باید در اختیار مردم باشد و ساعات کاری ادارات از ۷:۱۵ الی ۱۴:۱۵ و کارمندان با توجه به نظام اداری باید در خدمت مراجعین ومردم باشند.

اسماعیل غفاری گفت:با توجه به نزدیک شدن فصل سرما ادارات ودستگاهها باید آمادگی کامل و در صرفه جویی توجه ویژه داشته باشند.

وی همچنین توصیه کرد مسئولیت پیگیر موافقت نامه ها وتخصیص وجذب اعتبارات باشند .

غفاری افزود: سعی شود خریدها کالای ایرانی و از خود شهرستان صورت گیرد.

وی در ادامه گفت: برای پروژه درمان بستر تا مبلغ ۳۰۰میلیون تومان از طریق ماده ۱۸۰ میتوان جذب نمود واین امر لازمه پیگیری شورا ومسئولان مربوطه است.

فرماندار داورزن همچنین بر حضور مسئولان در نماز جمعه تاکید کرد و از خیرین خواست برای بازسازی بارگاه جوادالائمه(ع) جهت تهیه خشت طلا کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد در جلسه شورای اداری باید روسای ادارات حضور داشته باشند

 وی ضمن تقدیر از حضور فعال برخی مسئولان در جلسات اداری شهرستان از کم لطفی برخی مسئولان نسبت به شهرستان تازه تاسیس داورزن انتقاد نمود.

مسئولان برای استقرار ادارات به کمک فرماندار بشتابند

امام جمعه داورزن درسومین جلسه شورای اداری شهرستان :مسئولان برای استقرار ادارات به کمک فرماندار بشتابند

حجت الاسلام محمود مداحی از مسئولان شهرستان سبزوار وداورزن خواست تا برای شهرستان تازه تاسیس داورزن گام های بیشتری بردارند تا میقات الرضای رضوی به عنوان ورودی وخروجی استان سمبل خاطره های خوب برای زائرین شود.

امام جمعه داورزن با اشاره به دیدگاه پیامبر(ص) که فرمودند :بر شما باد به گسترش شهرها افزودند:آینده نگری باید در افق دید مسئولان باشد ودست در دست هم به  تولید در همه ی عرصه ها گام بردارند تا شهرستان داورزن در سطح بالایی قرار گیرد.

وی همچنین با تقدیر از همکاری برخی ادارات نیز از دیگر مسئولان شهرستان سبزوار خواست که هرچه سریع تر در استقرار ادارت با کمک فرمانداری داورزن اقدام لازم را نمایند.

داورزن بانک ملی ندارد ،مسوولان چاره اندیشی کنند

حرف مردم:

داورزن بانک ملی ندارد ،مسوولان چاره اندیشی کنند

با سلام آیا می دانید داورزن شهرستانی است که بانک ملی ندارد و صف مردم در تنها عابر بانک این شهرستان یعنی بانک کشاورزی زبانزدخاص و عام است.
و زوزهایی که چند روز تعطیلی داریم این عابر بانک هم تعطیل است و مردم سردرگم. لطفا مسئولین چاره ای بیندیشند .