چگونگی تشخیص و تغییر پیش شماره های تلفن در شهرستان داورزن به راحتی

داورزن نیوز :براساس بررسی انجام شده در پیش شماره های شهرستان نتایج چگونگی تغییر و تشخیص پیش شماره ها کل شهرستان را به شرح ذیل است:

یعنی  عدد دوم پیش شماره قدیم  با عدد ۲ جمع و عدد ۹ به عنوان رقم سوم به تعداد شماره ها افزوده شده است.یا به عبارتی در پیش شماره های ۴۲۲ بجای رقم دوم عدد۴۹ ودر پیش شماره های ۴۳۳ به جای رقم دوم عدد۵۹  جایگزین شده است.

مثال:

کد :۰۵۱

پیش شماره قدیم:  ۲            ۲          ۴

پیش شماره جدید: ۲       ۹  ۴        ۴

 

پیش شماره قدیم:      ۷            ۳       ۴

پیش شماره جدید:   ۷       ۹  ۵       ۴

 

مشترکان تلفن ثابت همچنین  تماس با سامانه  ۸۰۷۰ می توانید شماره مورد نظر را از این سامانه دریافت کنند.

لیست تغییرات در آدرس زیر:http://club.tci-khorasan.ir/generalChange.aspx

کد قدیم شهرستان پیش شماره قدیم پیش شماره جدید
۵۷۲ ۳۷۲ ۴۴۷۲
۵۷۲ ۳۷۳ ۴۴۷۳
۵۷۲ ۳۷۴ ۴۴۷۴
۵۷۲ ۳۷۵ ۴۴۷۵
۵۷۲ ۳۷۶ ۴۴۷۶
۵۷۲ ۳۷۷ ۴۴۷۷
۵۷۲ ۳۷۸ ۴۴۷۸
۵۷۲ ۳۷۹ ۴۴۷۹
۵۷۲ ۳۸۱ ۴۴۸۱
۵۷۲ ۳۸۲ ۴۴۸۲
۵۷۲ ۳۸۳ ۴۴۸۳
۵۷۲ ۳۸۴ ۴۴۸۴
۵۷۲ ۳۸۵ ۴۴۸۵
۵۷۲ ۳۸۶ ۴۴۸۶
۵۷۲ ۳۸۷ ۴۴۸۷
۵۷۲ ۳۸۸ ۴۴۸۸
۵۷۲ ۳۹۱ ۴۴۸۰
۵۷۲ ۳۹۲ ۴۴۸۹
۵۷۲ ۴۲۲ ۴۴۹۲
۵۷۲ ۴۲۳ ۴۴۹۳
۵۷۲ ۴۲۴ ۴۴۹۴
۵۷۲ ۴۲۵ ۴۴۹۵
۵۷۲ ۴۲۶ ۴۴۹۶
۵۷۲ ۴۲۷ ۴۴۹۷
۵۷۲ ۴۲۸ ۴۴۹۸
۵۷۲ ۴۲۹ ۴۴۹۹
۵۷۲ ۴۳۱ ۴۵۹۱
۵۷۲ ۴۳۲ ۴۵۹۲
۵۷۲ ۴۳۳ ۴۵۹۳
۵۷۲ ۴۳۴ ۴۵۹۴
۵۷۲ ۴۳۵ ۴۵۹۵
۵۷۲ ۴۳۶ ۴۵۹۶
۵۷۲ ۴۳۷ ۴۵۹۷
۵۷۲ ۴۳۸ ۴۵۹۸
۵۷۲ ۴۳۹ ۴۵۹۹
۵۷۲ ۴۴۹ ۴۴۴۹
۵۷۲ ۵۲۲ ۴۵۲۲
۵۷۲ ۵۲۲ ۴۵۲۲
۵۷۲ ۵۲۲ ۴۵۲۲
۵۷۲ ۵۲۲ ۴۵۲۲
۵۷۲ ۵۲۲ ۴۵۲۲
۵۷۲ ۵۲۲ ۴۵۲۲
۵۷۲ ۵۲۴ ۴۵۲۴
۵۷۲ ۵۲۵ ۴۵۲۵
۵۷۲ ۵۲۶ ۴۵۲۶
۵۷۲ ۵۲۷ ۴۵۲۷
۵۷۲ ۵۲۸ ۴۵۲۸
۵۷۲ ۵۲۸ ۴۵۲۸
۵۷۲ ۵۲۸ ۴۵۲۸
۵۷۲ ۵۲۹ ۴۵۲۹
۵۷۲ ۵۳۲ ۴۵۳۲
۵۷۲ ۵۳۳ ۴۵۳۳
۵۷۲ ۵۳۴ ۴۵۳۴
۵۷۲ ۵۳۵ ۴۵۳۵
۵۷۲ ۵۳۶ ۴۵۳۶
۵۷۲ ۵۳۷ ۴۵۳۷
۵۷۲ ۵۳۸ ۴۵۳۸
۵۷۲ ۵۳۹ ۴۵۳۹
۵۷۲ ۵۴۱ ۴۵۴۱
۵۷۲ ۵۴۲ ۴۵۴۲
۵۷۲ ۵۴۳ ۴۵۴۳
۵۷۲ ۵۴۴ ۴۵۴۴
۵۷۲ ۵۴۷ ۴۵۴۷
۵۷۲ ۵۴۷ ۴۵۴۷
۵۷۲ ۵۴۸ ۴۵۴۸
۵۷۲ ۵۴۹ ۴۵۴۹
۵۷۲ ۵۵۲ ۴۵۳۱
۵۷۲ ۵۶۲ ۴۵۶۲
۵۷۲ ۵۶۲ ۴۵۶۲
۵۷۲ ۵۶۲ ۴۵۶۲
۵۷۲ ۵۶۲ ۴۵۶۲
۵۷۲ ۵۶۴ ۴۵۶۴
۵۷۲ ۵۶۵ ۴۵۶۵
۵۷۲ ۵۶۶ ۴۵۶۶
۵۷۲ ۵۶۷ ۴۵۶۷
۵۷۲ ۵۶۸ ۴۵۶۸
۵۷۲ ۵۶۹ ۴۵۶۹
۵۷۲ ۵۷۱ ۴۵۷۱
۵۷۲ ۵۷۲ ۴۵۷۲
۵۷۲ ۵۷۳ ۴۵۷۳
۵۷۲ ۵۷۳ ۴۵۷۳
۵۷۲ ۵۷۴ ۴۵۷۴
۵۷۲ ۵۷۴ ۴۵۷۴
۵۷۲ ۵۷۵ ۴۵۷۵
۵۷۲ ۵۷۶ ۴۵۷۶
۵۷۲ ۵۷۸ ۴۵۷۸
۵۷۲ ۵۸۱ ۴۵۸۱
۵۷۲ ۵۸۱ ۴۵۸۱
۵۷۲ ۵۸۱ ۴۵۸۱
۵۷۲ ۵۸۱ ۴۵۸۱
۵۷۲ ۶۲۱ ۴۵۰۱
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۲ ۴۵۰۲
۵۷۲ ۶۲۳ ۴۵۰۳
۵۷۲ ۶۲۴ ۴۵۰۴
۵۷۲ ۶۲۵ ۴۵۰۵
۵۷۲ ۶۲۶ ۴۵۰۶
۵۷۲ ۶۲۷ ۴۵۰۷
۵۷۲ ۶۲۸ ۴۵۰۸
۵۷۲ ۶۲۹ ۴۵۰۹
۵۷۲ ۶۳۱ ۴۵۱۱
۵۷۲ ۶۳۲ ۴۵۱۲
۵۷۲ ۶۳۴ ۴۵۱۴
۵۷۲ ۶۳۸ ۴۵۱۸
۵۷۲ ۶۴۳ ۴۵۱۳
۵۷۲ ۸۲۲ ۴۵۵۲
۵۷۲ ۸۲۴ ۴۵۵۴
۵۷۲ ۸۲۵ ۴۵۵۵
۵۷۲ ۸۲۶ ۴۵۵۶
۵۷۲ ۸۲۷ ۴۵۵۷
۵۷۲ ۸۲۸ ۴۵۵۸
۵۷۲ ۸۳۱ ۴۵۵۱
۵۷۲ ۸۳۱ ۴۵۵۱
۵۷۲ ۸۳۲ ۴۵۵۲
۵۷۲ ۸۳۳ ۴۵۵۳
۵۸۱ ۲۲۱ ۴۷۲۱

 

1 دیدگاه برای «چگونگی تشخیص و تغییر پیش شماره های تلفن در شهرستان داورزن به راحتی»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کدامنیتی را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.