فراز ونشیب های اداره بهزیستی‌داورزن

شهرستان داورزن در محور تهران مشهد با جمعیت ۲۱۰۰۰ نفری واقع شده وبه لحاظ تقسیمات کشوری دارای یک شهر‌ و دوبخش و ۳۸ روستااست، در سال ۹۱ بعنوان شهرستان از سبزوار جدا و مستقل شد و در تیرماه ۹۲ نمایندگی بهزیستی‌داورزن به اداره بهزیستی شهرستان داورزن ارتقاء یافت و هنوز هم از لحاظ چارت اداری در سطح نمایندگی خدمات بهزیستی با ۶ کادر اداری اداره می‌شود.
وضعیت اداره بهزیستی شهرستان‌داورزن در حال حاضر در یک ساختمان مسکونی استیجاری با زیربنایی حدود صدمترمربع قراردارد که با توجه به کوچک بودن فضای اداری و کمبود فضا،باعث عدم بازدهی مناسب و تکریم ارباب‌رجوع که تاثیر بسیار منفی بر عملکرد کارکنان می‌گذارد،در هر حال ساختمان اداری در حال ساخت در زمینی به متراژ ۱۴۰۰ مترمربع از طرف شورای اسلامی‌داورزن در اختیار اداره بهزیستی قرارگرفته که در دو طبقه به متراژ ۶۰۰ مترمربع احداث وهم اکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .
عدم دیوارکشی،ساختمان را در وضعیت بسیار ناامن قرار داده وبا توجه به سرقت در سال ۹۶ باهماهنگی معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی‌خراسان‌رضوی از مردادماه فقط شب‌ها شخصی در محل ساختمان نگهبانی می‌دهد.
در شهرستان‌داورزن ۲ مجتمع خدمات بهزیستی غیردولتی بنام‌های مزینان در روستای مزینان و شهیدحسن‌ریوندی در روستای ریوند فعالیت می‌کنند.

۱۳۶پرونده در حوزه اجتماعی فعال است

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان داورزن در نشست خبری با خبرنگاران،بااشاره به فعالیت‌های حوزه اموراجتماعی بهزیستی‌داورزن اظهارداشت: تعداد ۱۳۶ مددجو تحت پوشش این اداره قراردارند که از این تعداد پرونده ۱۰۹ مورد زنان و خانواده،۲۱ مورد آسیب‌های اجتماعی و ۶ مورد شبه‌خانواده را به خود اختصاص داده‌اند.
محمدعلی زیدآبادی ادامه‌داد:از این تعداد ۴۰ پرونده به ۲ مجتمع خدمات بهزیستی غیر دولتی ریوند و مزینان هر کدام به تعداد۲۰ پرونده واگذارشده‌که جمعاً مبلغ نهمیلیون و ششصدهزار ماهانه یارانه دریافت می‌کنند وتعداد ۵۵ مددجو نیز مستمری‌بگیر حوزه اموراجتماعی درشهرستان می باشند.
وی بیان‌داشت:تمامی پرونده های اموراجتماعی با الویت بازدید به‌روز و نقص مدارک اصلاح و در سال ۹۶ پس از بررسی‌،توسط مددکار و پرداخت وام اشتغال ۱۳ نفر از مددجویان بازتوان شده‌اندکه نشان از بازتوان‌شدن ۱۰% از مددجویان این حوزه را می‌دهد وبه‌جای آن به ازای هر مستمری‌بگیر بازتوان‌شده یک‌نفر از مددجویان پشت نوبت،وارد چرخه حمایت‌شده وتعداد۵ نفردرشرف دریافت تسهیلات بلاعوض (بین ۴تا۸ میلیون تومان)مسکن و تکمیل ساختمان هستند.

زیدآبادی‌گفت:۳ دانشجو، از خدمات تحت‌پوشش بهره‌مند می‌شوند و۲۰دانش‌آموز معلول نیز با یارانه سالانه ۱۵۰هزار تومان در مقطع ابتدایی و ۲۳۴هزار تومان در مقاطع راهنمایی و دبیرستان مشغول تحصیل هستند که‌از این تعداد ۵ دانش‌آموز استثنایی نیز ۵۵۰هزار تومان یارانه در سال دریافت می‌کنند.
وی‌همچنین از ۷ پرونده خانواده دوقلو و ۱ پرونده خانواده سه قلو تحت پوشش حوزه اجتماعی بهزیستی داورزن خبرداد.

دخالت و اخلال آموزش و پرورش از مشکلات مهدها

سرپرست بهزیستی‌داورزن مهدهای‌کودک این شهرستان را ۹ مهدعنوان نمود که ۸ مورد آن فعال و ۱ مورد آن مرخصی سالانه است و افزود:۲ مهدکودک درشهر و ۶ مهد در روستاها فعالیت می‌کنندکه یک وعده‌غذای‌گرم این مهدها برای ۳۲۸ کودک اعتباری بالغ بر۷۶۴میلیون و۴۳۰هزار ریال برعهده بهزیستی است و در طی سال نیزکلاس آموزش بهداشت غذا و نشانگرهای غذایی با همکاری شبکه‌بهداشت‌شهرستان،کلاس آموزشی ۲ روزه طرح‌کار مربی برای ۳۰ نفر از مدیران و مربیان مهدها برگزار می‌شود.
وی افزود:پرداخت مبلغ ۲۱میلیون تومان شهریه سه دهک پایین درآمدی به تعداد ۶۷ کودک ،اختصاص و دریافت اعتبار تجهیز ۳مهد کودک‌ تازه تاسیس با مبلغ ۶میلیون تومان از جمله خدمات این اداره در سال گذشته بوده است.
وی مهم ترین مشکل مهد های کودک را روشن نشدن موضوع آموزش کودکان مهدهای‌کودک و دخالت آموزش و پرورش واخلال درکار مهد ها برای جذب و ثبت نام کودکان در مهدهای آموزش و پرورش به بهانه عدم ثبت نام در دبستان بیان کرد.

۳۵۲ پرونده تحت پوشش برنامهC.B.R توانبخشی مبتنی بر جامعه است.

وی بااشاره به مراکزشبه‌خانواده اظهارداشت:یکی از مراکز زیر مجموعه اموراجتماعی بهزیستی در داورزن مرکزنگهداری فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست الغدیر است که درسال ۱۳۸۰تاسیس و با تعداد ۷ پرسنل،به ۲۰ فرزند خدمت‌رسانی می‌کنندکه در حال‌حاضر یارانه هرفرزند۳۷۰هزارتومان درماه پرداخت می‌شود.
این مقام‌مسئول درداورزن یکی دیگر از حوزه‌های فعالیت‌بهزیستی را حوزه توان‌بخشی بیان‌کرد وافزود:با شهرستان شدن داورزن فعالیت حوزه توان‌بخشی که تا آن سال به تعداد تقریبی ۲۲۰پرونده ارائه خدمات می نمود با تحت پوشش قرارگرفتن مددجویان و معلولان کل‌شهرستان در۳۸ روستا در سال ۹۶ به تعداد ۵۰۵ پرونده افزایش یافت و تعداد ۱۲۳ مددجو مستمری‌بگیر درحوزه توا‌ن‌بخشی شهرستان هستند.
وی‌گفت:درحال‌حاضر این شهرستان دارای ۱۸خانواده دومعلولی،۲خانواده سه معلولی و ۱ خانواده چهار معلولی است وازحیث تفکیک نوع معلولیت نیز۷۶ پرونده شنوایی،۳ پرونده گفتاری، ۱۲رونده روانی مزمن ،۵۷ پرونده بینایی، ۱۵۰پرونده ذهنی ، ۱۸۷ پرونده جسمی حرکتی، ۲۰ پرونده ضایعه نخاعی تقسیم بندی می‌شوند.
وی افزود: ازاین تعداد۱۵۰پرونده به دو مجتمع خدمات بهزیستی روستایی غیردولتی مزینان و ریوند واگذارکه بصورت یارانه‌ای درمجموع ماهانه مبلغ ۱۸میلیون ریال به حساب آنها واریز و۳۵۲ پرونده نیز تحت پوشش برنامهC.B.R توانبخشی مبتنی بر جامعه است.

داورزن فاقد هرگونه مراکز توان‌بخشی روزانه

زیدآبادی‌تصریح کرد:از آنجا که این شهرستان فاقد هرگونه مراکز توان‌بخشی روزانه بوده، معلولین این شهرستان مجبور به رفت وآمد به شهرستان مجاور(سبزوار)شده و در استفاده ازخدمات توان‌بخشی،کاردرمانی،فیزیوتراپی با مشکلات زیادی مواجه هستند.
وی گفت:در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ تعداد۳۱ مورد مناسب‌سازی بااعتباری بالغ بر ۳۰میلیون‌تومان از اعتبارات C.B.R انجام شده است.
وی اعتبارات حوزه C.B.R را ۸۴میلیون تومان اعلام‌کرد:که ازاین مبلغ ۳۴میلیون تومان سهم مؤسسات و ۵۰میلیون‌تومان ،پرداخت مددجویی بوده که در حوزه سلامت و درمان ۳۰ مورد ،اشتغال ۱۲ مورد،مناسب‌سازی ۲۰ مورد و لوازم کمک‌توان‌بخشی ۲۱ مورد هزینه شده‌است.


مشارکت۶۵میلیون تومانی خیران
وی در ادامه به بررسی نقاط ضعف و قوت شهرستان و برگزاری جلسات با دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها برای جذب خیّرین پرداخت وگفت:جذب و شناسایی ۲۸ نفر خیر در چندماه گذشته وجذب مشارکت‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۹۶حدود ۶۵میلیون تومان توسط ادارات، مراکز و موسسات به صورت نقدی و غیر نقدی در این شهرستان جمع آوری شده که از این مجموع کمک نقدی اداره اوقاف و امور خیریه داورزن از محل موقوفه آل احمد به اداره بهزیستی‌داورزن مبلغ ۲۰میلیون تومان بوده‌است.
سرپرست اداره بهزیستی‌داورزن به فعالیت‌های اشتغال‌زایی این اداره در شهرستان پرداخت و بیان‌داشت:درسال ۹۶ تا کنون اعتبار اختصاص داده‌شده به شهرستان داورزن ۷۸۷میلیون وپانصد هزارتومان در زمینه اشتغال بوده است که تعهد اشتغال داورزن در سال ۹۶ تعداد ۴۰ نفر و تاکنون با توجه به جذب بالای ۹۵% تا پایان فروردین امسال ۱۰۰% جذب شد و تعهدی به میزان ۱۳۳% با آمار ثبت پورتال اشتغال ۵۳ نفر است.
وی از راه اندازی کارگاه حرفه‌آموزی بهبودیافتگان وابسته به مرکز اقامتی بهبودی رویش دوباره در روستای نامن و ثبت نام در سامانه کارا خبر داد وگفت:درخواست مبلغ ۱۶۰میلیون تومان تسهیلات که هم اکنون در کارگروه اشتغال استان آماده تایید بوده و با پرداخت این تسهیلات برای ۳ نفر شغل ایجاد می شود.

سلیقه ای عمل‌کردن بانک ها،مشکل معلولان شهرستان
زیدآبادی نبود بانک های مستقل به عنوان شعبه پرداخت‌کننده را از مشکلات این حوزه دانست وگفت:شعبه‌های بانکی و اختصاص اعتباراشتغال به بانک‌های شهرهای مجاور(سبزوار)باعث بوجودآمدن مشکلاتی در رفت وآمد،زمان وهزینه‌های بالای مددجویان وکندی ارتباط کارشناس اشتغال شهرستان با بانک‌های عامل شده است.
وی ادامه داد:سلیقه ای عمل‌کردن بانک ها با توجه به ارسال نامه بهزیستی داورزن که ۵۰%پس از تکمیل پرونده و ۵۰%آن منوط به بازدیدکارشناس و مددکار که متاسفانه بانک های عامل کل وام را منوط به بازدید مددکار گذاشته‌اند که باعث می‌شود مددجو توانایی ایجاد اشتغال با هزینه اولیه که همان ۵۰% است را نداشته باشد.
همچنین در سال ۹۶ به ۹ نفر بهبود یافته تسهیلات اشتغال به مبلغ ۱۱۵میلیون تومان پرداخت شد که آنان موفق به ایجاد شغل مناسب شده اند و طبق بازدیدهای کارشناسان،شغل‌هایی در حوزه دامداری،کشاورزی و خدمات ایجاد شده ومورد تایید قرار گرفته است.
وی افزود:مبلغ ۴۵میلیون تومان کمک هزینه ساخت و تکمیل مسکن به ۸ نفر تسهیلات داده شده که۵۰درصد آن بلاعوض بوده است.

مهمترین بخش فعالیت بهزیستی درحوزه پیشگیری است
زیدآبادی مهمترین بخش فعالیت را حوزه پیشگیری دانست و ابراز داشت:برگزاری کارگاه های پیشگیری از اعتیاد با پوشش کل شهرستان و روستاهای تابعه، هماهنگی و همکاری با دستگاه‌ها و ادارات دخیل در امر پیشگیری از اعتیاد،کسب مجوز مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی میان مدت افراد با اختلال مصرف مواد رویش دوباره و شروع فعالیت با ظرفیت ۳۰ نفرکه تا پایان سال موفق به بهبود و درمان ۴۰۰ نفرشده است.
وی گفت:ایجاد بستر مناسب برای فعالیت تیم‌های اجتماع محور در خصوص انجام فعالیت‌های پیشگیرانه از اعتیاد و آسیب های اجتماعی ونظارت برعمل‌کرد تیم‌ها،داورزن دارای ۸ تیم که ۴ تیم در محله‌های شهری و ۴ تیم محله های روستایی از جمله مباحث پیشگیرانه در مجموعه این اداره است.
وی با اشاره به بحث پیشگیری از معلولیت‌هاگفت:کلاس‌های آگاه‌سازی در ۱۵ مدرسه که شامل کل دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم شهرستان هستند برگزار و در زمینه غربال‌گری بینایی در سال ۹۶ طبق آمار مرکز بهداشت شهرستان از تعداد ۷۹۵ نفر کودکان ۳ تا ۶ سال شهرستان ۶۳۵ نفر یعنی ۸۰ درصدکودکان غربال بینایی شده اند.
وی گفت:در بخش غربالگری شنوایی به علت عدم وجود مرکز شنوایی‌سنجی درشهرستان، باهماهنگی شهرستان مجاور(سبزوار) برای تمامی نوزادان شامل،طرح غربال شنوایی صورت می‌گیردکه تعداد ۱۰۵کودک به مرکز شنوایی نوزادان مادر ارجاع و غربال شده‌اند.
وی به آموزش پیش از ازدواج اشاره‌کرد وگفت:با وجودکسب مجوز مرکز سلامت روان محلی باران مهر در سال ۹۶،کارگاه پیش از ازدواج در ۷ روستا برگزار شده که هرکارگاه در قالب ۶ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای و برای گروه سنی پیش از ازدواج می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کدامنیتی را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


Fatal error: Call to undefined function setPostViews() in /home/davarzan/public_html/wp-content/themes/SilverOrchid/single.php on line 52