وقف ۳۰۰ میلیون ریالی در با شتین داورزن

داورزن نیوز؛مسئول اداره اوقاف و امور خیریه داورزن در حاشیه دیدار از واقف خیراندیش گفت:واقف خیراندیش حاج علی جمعه باشتنی

بیشتر بخوانید