با حضور استاندار خراسان رضوی، طرح ملی توسعه ی روستایی در استان رونمایی شد.

استاندار خراسان رضوی طی سخنانی در این مراسم گفت: فضای عمومی روستاها باید به سمت رشد و توسعه هدایت شود و این روند با آگاهی بخشی به مردم و مشارکت آنان در فرایند تحقق توسعه، میسر خواهد شد.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان با اشاره به نقش روستائیان در تولید افزود: جامعه روستایی باید به سطح بالایی از برخورداری های عمرانی نایل گردد.

استاندار خراسان رضوی، مولفه تقویت آموزش در بحث توسعه را مورد تاکید قرار داد و گفت:تحقق توسعه روستایی یک رویکرد مردمی است که دولت پشتیبان و هماهنگ کننده همه جانبه آن خواهد بود.

وی افزود : توسعه زمانی محقق می شود که فاصله بین مرکز و پیرامون به کمترین حد کاهش یابد و لذا باید تمام سعی خود را در راستای تعریف مبانی توسعه ملی در روستاها بر اساس منویات مقام معظم رهبری معطوف نماییم.

استاندار خراسان رضوی خواستار تعامل و همکاری همه جانبه مردم، دهیاران، بخشداران و فرمانداران در اجرای این طرح ارزشمند شد.

در این جلسه متن سند توسعه روستایی با حضور فرمانداران، بخشداران و دهیاران ۲۹ روستای منتخب قرائت و به آنان ابلاغ شد.

به گزارش شاهدان کویرمزینان ؛ مهدی مزینانی (آزاده) رئیس شورای اسلامی مزینان که در این مراسم حضور یافته بود اظهار داشت : مزینان یکی از این ۲۹ روستای طرح مذکور در شهرستان داورزن انتخاب شده است که مبلغی نیز برای آبادانی آن از سوی استانداری خراسان رضوی تخصیص یافت که به زودی به حساب دهیاری واریز می گردد

وی گفت:هفتمین جلسه تفاهم نامه سند توسعه روستایی مربوط به شهرستان داورزن روستای مزینان بود که در حضور مدیرکل و معاونین دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، فرماندار شهرستان، مدیرعامل اتحادیه و دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای مزینان در محل دفتر امور روستایی و شوراها برگزار گردید.
ضرورت اخذ مشارکت و همراهی اهالی روستا، همکاری جدی و پشتیبانی دستگاههای اجرایی با محویت فرمانداری، تشریح مراحل اجرایی شدن سند توسعه روستایی به نحو مطلوب و شیوه تهیه سند و کمکهای قابل اتخاذ از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.